Näemme innovaatiot yrityksen kilpailukykyyn ja uudistumiseen vaikuttavana liiketoiminnan strategisena voimavarana. Luomme jatkuvasti uutta yhdessä kumppaniemme kanssa ja asiakkaillamme tämä näkyy tehokkuuden parantumisena. Asiantuntijamme auttavat toimintojenne kehittämisessä ja muutosten läpiviemisessä. Toimiva ratkaisu ei aina löydy valmiista muotista vaan luomme sen yhdessä!

 

Älykaappijärjestelmä varastonhallintaan

Hankkeemme tavoitteena on luoda yritykselle uutta liiketoimintaa korikorjaamoille suunnatun varastonhallintajärjestelmän avulla. 

Pilottikäytössämme on nyt kokonaan uudenlainen tuote- ja palvelukonsepti nimeltään Älykaappi. Konseptin ajatuksena on kehittää reaaliaikaista tiedonsiirtoa ja mobiiliteknologiaa hyödyntäen
sovellusta, joka kerää reaaliaikaista tieto varastoitavien tuotteiden kulutuksesta sekä ylläpitää tietoa varastossa olevista tuotteista. Pilot-laitteistona löytyy jo varastokaappiin integroituna kosketusnäytöllinen tablet laitteisto viivakoodinlukijoineen.Ratkaisun kattaa ohjelmistokomponentit älykaapin tablet laitteeseen sekä web- pohjaisen keskusjärjestelmän toimitusketjun eri osapuolten käyttöön. Konseptilla avulla saadaan merkittäviä liiketoimintahyötyjä käyttäville asiakasyrityksille sekä näille yrityksille tavaraa toimittaville toimitusketjuille. Järjestelmän pilotointia tehdään tällä hetkellä automaalausalan yrityksillä sekä heille maaleja ja maalaustarvikkeita toimittavalle toimitusketjulle.


Hyödyt automaalaamo yritykselle:
• Maalien ja tarvikkeiden hävikin pienentäminen
• Toiminnan kustannusseurannan tehostaminen ja maalauskohdekohtaisen kannattavuuden
seuralta
• Materiaalien tilausprosessien automatisoiminen ja nopeuttaminen
Automaaleja ja tarvikkeita toimittavalle yritykselle / toimitusketjulle:
• Tilausten vastaanoton tehostuminen ja helpottuminen
• Toimitusten parempi ennakoitavuus
• Uusien palvelumallien luominen asiakkaille
• Näkyvyys eri materiaalien kulutuskäyttäytymiseen

Projektissa kehitettiin koko järjestelmäkokonaisuus. Luotu järjestelmäkokonaisuus kehitettiin M-Technology Oy:n WiseMaster Sales – mobiili tilausvälitysjärjestelmää hyödyntäen jolloin pystyttiin suuntaamaan kehitystyö älykaappikonseptin vaatimiin erityisominaisuuksiin. 

Kysy lisää asiantuntijaltamme ja varaa aika kartoitukseen.

 Pohja

 

 

Etätuki- ja koulutusjärjestelmät, lisätty todellisuus ja digitaaliset kaksoset

Yrityksille ja oppilaitoksille tarjoamme apua etäjärjestelmien suunnitteluun, valintaan ja käyttöönottoon. Meiltä myös ratkaisut lisätyn todellisuuden ja digitaalisten kaksosten hyödyntämiseen mallinnuksessa.

Konsultointi
Konsultointipalvelu auttaa koko prosessin ajan aina laite- ja ohjelmistovalinnoista etäjärjestelmän käyttöönottoon ja ylläpitoon saakka.

Koulutus
Koulutuspalvelu kattaa etäjärjestelmä asiantuntijoiden, ja loppukäyttäjien koulutukset niin laitteiden kuin ohjelmistojenkin osalta.

Suunnittelu
Android käyttöliittymät, koulutustila- ja työpistesuunnittelu, kouluttajalta kouluttajalle tukipalvelut ja hanke- ja tarjousvalmistelu

Videot
Työnopastus- ja ohjevideoiden suunnittelu ja editointi asiakkaan toimittamasta video– ja ohjemateriaalista

3D mallinnus digitaalista kaksosta hyödyntäen

Malleja voi käyttää erilaisiin tarkoituksiin, kuten markkinointiin, uusien työntekijöiden perehdytykseen, teknisten dokumenttien ja työohjeiden jakamiseen, tarkastuskierrosten ohjeistamiseen, turvallisuuskoulutuksiin jne. Palvelu kattaa nopean ja edullisen mallin kuvaamisen, editoinnin, sisällön lisäämisen malliin ja käyttöönoton.

Ota yhteyttä, niin tuumaillaan miten tämä tekniikka voisi palvella teidän tarpeitanne!

Pohja  

 

 

Tool4pro® - reaaliaikainen työn- ja projektihallinnan sovellus teollisuudelle ja korjaamoille

Mobiililaitteissa toimiva reaaliaikainen töiden- ja projektinhallinta yhdessä käytettynä voivat merkittävästi helpottaa työtäsi!Digitaalisissa sovelluksissa tärkein ominaisuus on käyttäjäystävällisyys ja helppokäyttöisyys. Tool4pron käytettävyys on testattu teollisuuden eri käyttäjäryhmille, joiden palaute on ollut erittäin hyvä. Reaaliaikaisen informaation avulla työnhallinta helpottuu!

Käyttäjäystävällinen

Sovellusta voi käyttää tietokoneella ja mobiililaitteilla. Tool4pro on kehitetty teollisuuden tarpeisiin. Käyttöliittymä ja sovelluksen toiminta on rakennettu ja testattu autenttisissa olosuhteissa. Helppo käyttöliittymä mahdollistaa toiminnan vaativissakin olosuhteissa. Käyttäjät voivat raportoida omat havaintonsa helposti ja ottaa lisäksi kuvia tai videoita. Sovelluksessa voi hyödyntää puhelimen sanelutoimintoa tietojen syöttämiseen. Verkkopohjainen palvelu on nopea ottaa käyttöön ja lisää käyttäjiä kutsutaan sähköpostilla, mikä nopeuttaa kaikkien osapuolten liittymistä alustaan. Käyttöönottoprojekti on nopea ja yksinkertainen.

Tehtäväkohtainen ohjeistus

Tehtäväkohtainen ohjeistus helpottaa töiden tekemistä ja työnhallintaa. Ohjeistus kulkee kaikkialle mukana digitaalisessa muodossa. Erilaiset ohjeet on helppo jaotella tehtävien sisälle. Tehtäviin voidaan lisätä kuvia, videoita, linkkejä sekä pdf-dokumentteja. Tehtäväkohtainen havainnollistava ohjeistus parantaa turvallisuutta estäen väärinkäsityksiä. Tehtävä voidaan myös vaiheistaa niin moneen osatehtävään kuin käyttäjä haluaa. Tämä selkeyttää tehtävän suorittamista.

Reaaliaikainen aikajana ja tilannekuva

Tool4pro:n tieto päivittyy reaaliajassa tekijöiden suorittaessa tehtäviä. Kaikki tieto tehtävien etenemisestä päivittyy automaattisesti aikajanakaavioon ja tilannekuvanäyttöihin. Tietojen reaaliaikaisuus säästää paljon aikaa raportoinnista töiden suorittamiseen.

Riippuvuuksien hallinta

Asettamalla töiden välille riippuvuuksia varmistetaan töiden suorittamisen ehdoton turvallisuus. Riippuvuuksien avulla työt ovat lukossa niin kauan, kunnes niihin liittyvät työt ovat valmistuneet. Tällä ominaisuudella varmistetaan myös projektien oikea-aikainen ja järjestelmällinen eteneminen.

Sähköiset työluvat

Jokainen suunniteltu tehtävä toimii työlupana. Yksittäinen tehtävä pitää sisällään kaiken työluvassa tarvittavan informaation. Käyttämällä töiden välillä riippuvuuksia varmistetaan turvallinen työn suorittaminen. Sovelluksen avulla voidaan myös määritellä erikoistyöluvat kuten tulityölupa, säiliötyölupa jne. Työlupien digitaalinen ja helppo hallinta sujuvoittaa esimiesten ja työnsuorittajien arkea.

Nopea raportointi

Sovelluksen avulla voidaan nopeasti luoda tulostettavia pdf-raportteja suoritetuista tehtävälistoista. Nopealla raportoinnilla helpotetaan erityisesti huoltohenkilöiden työkuormaa. He saavat tulostettua raportit välittömästi huoltokohteen valmistuttua.

Suojainten määrittely

Tool4pro:lla luotuun tehtävään voidaan määritellä kaikki turvallisen tekemisen edellyttämät henkilösuojaimet. Työntekijä näkee omassa näkymässään kaikki hänelle osoitetussa tehtävässä vaadittavat suojaimet.

Poikkeamien ja havaintojen kirjaus

Tool4pro avulla voidaan myös sujuvasti kirjata poikkeamat ja havainnot. Nopea ja vaivaton poikkeamien kirjaus madaltaa niiden tekemisen kynnystä.

Datan tallennus

Kaikki tehtäviin liittyvä data tallentuu pilveen, jolloin sitä voidaan hyödyntää myöhemmin. Kerätty data on arvokasta ja sen avulla on helppo kehittää toimintoja sekä suunnitella uusia tapahtumia ja projekteja

Älykkäät työkalut

Tool4pron kanssa voidaan myös hyödyntää helppokäyttöisiä älykkäitä työkaluja. Tuotevalikoimassamme on helppokäyttöinen älylasipaketti. Älylasien avulla etätuki on helposti saavutettavissa. Työntekemistä voi auttaa reaaliaikaisen kuvan ja äänen avulla, jolloin yksittäistä henkilöä tai työryhmään pystytään auttamaan missä päin maailmaa tahansa.

Kieliversiot

Työnhallinnan kannalta on tärkeää, että sovelluksen informaatio on omalla äidinkielellä. Tool4pro sovellus on käännettävissä kaikille kielille

 

Kysy lisää ja varaa esittelyaika!

 Pohja

 

Yhteystiedot

 

WS Solutions Oy

Peräläntie 4

87250 Kajaani

044 989 0187

info@wssoy.fi